osoby
%
lat

Zdolność kredytowa

Pułapka długów

Decydując się na zakup nieruchomości rzadko kiedy można pozwolić sobie na nabycie jej za gotówkę. Najcześciej niezbędne jest zaciągnięcie kredytu. Niestety często nawet z pomocą banku nie jesteśmy w stanie nabyć wymarzonego domu czy mieszkania, gdyż możemy nie mieć możliwości spłaty swojego zadłużenia.

Zdolność kredytowa jest to potencjał podmiotu gospodarczego do terminowej spłaty swoich zoobowiązań, wraz z odsetkami, wobec wierzycieli. Czyli określa czy będziemy w stanie oddać to co pożyczyliśmy. Zobacz przykłady.

Jak się ją oblicza?

Pułapka długów

Do ustalenia o jaki kredyt może ubiegać się kredytobiorca stosuje się analizę kredytową. Proces ten można podzielić na dwa etapy:

  • analizę ilościową
  • analizę jakościową

Analiza ilościowa skupia się na określeniu wysokości oraz stabilności dochodów podmiotu gospodarczego.

Analiza jakościowa polega na ocenienie indywidualnych cech kredytobiorcy takich jak: wiek, status majątkowy, stan cywilny, wykonywany zawód. Brana jest tu także historia kredytowa wnioskodawcy oraz ryzyko udzielenia pożyczki na które wpływa wnioskowana kwota oraz okres spłaty.

Co to znaczy dla mnie?

Pułapka długów

Zapewne interesuje cię jaka jest twoja zdolność kredytowa. Wpływa na nią wiele czynników, a ponadto każdy bank ma własne kryteria przyznawania kredytów.

Korzystając z tego serwisu możesz oszacować o jaki kredyt możesz się ubiegać. Ten kalkulator opiera się o zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących przyznawania kredytów. Daje ci to pewność, że prezentowane tu wyniki będą zbliżone wyliczeń dokonywanych przez niezależne instytucje finansowe, gdyż wszystkie banki dążą do spełnienia zaleceń Komisji. Dowiedz się więcej na temat tego kalkulatora w dziale pomoc.

Przykładowe obliczenia

Zachęcamy do wykonania przykładowych symulacji. Analiza wyników tych obliczeń pozwoli na lepsze zrozumienie, jaki wpływ maja poszczególne czynniki ilościowe na wyskość kwoty jaką możesz uzyskać.

Warto zwrócić szczególną uwagę na elementy często bagatelizowane, jak wysokość debetu i limity na kartach kredytowych. Te, nawet gdy nie są wykorzystywane, mają negatywny wpływ na wiarygodność finansową w oczach banku.

Jak działa ten kalkulator?

Ten symulator oblicza przybliżoną zdolność kredytową w oparciu o analizę ilościową, czyli bierze pod uwagę dochód, liczbę członków rodziny, aktualne zadłużenie oraz zadłużenie hipotetycznie (w oparciu o przyznane limity). Brane są także pod uwagę parametry kredytu o jaki się ubiegasz, czyli oprocentowanie i planowany czas spłaty.

W oparciu o te czynniki wyliczana jest maksymalna kwota jaką bank jest skłonny Ci pożyczyć. Jednak musisz pamiętać, że czynniki jakościowe to nie jedyne kryteria jakimi kierują się banki.

Zasada działania kalkulatora

Nie bez znaczenia są czynniki jakościowe takie jak:

  • forma zatrudnienia,
  • zajmowane stanowisko i branża w jakiej pracujesz,
  • wiek,
  • historia kredytowa,
  • zabezpiecznie i gwarancje jakie przedstawisz,

Ze względu na charakter powyższych elementów, ten kalkulator nie bierze ich pod uwagę przy obliczaniu zdolności kredytowej. Muszisz zdawać sobie sprawę, że ostateczna decyzja zapadnie w banku. Może być ona zarówno bardziej korzystna, jak i mniej korzystna. Zależnie jak wypadniesz podczas analizy jakościowej.

© zdolnosc-kredytowa.net 2010-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Wczywywanie... 6 s